סדר ליל פסח

סדר ליל פסח
הפעולות הנעשות בליל הסדר, לקיים את מצוות סיפור יציאת מצרים ואכילת מצה שהן חובה בלילה זה.

סדר ליל פסח

סדר ליל פסח
הפעולות הנעשות בליל הסדר, לקיים את מצוות סיפור יציאת מצרים ואכילת מצה שהן חובה בלילה זה.