״ה״ הידוע

״ה״ הידוע מסמן שם עצם מוכר וידוע

1. מצגת הסבר יידוע