שבעה עשר בתמוז

לכאורה יום שבעה עשר בתמוז הוא עוד יום בחופש הגדול.
אך בלוח השנה העברי יום זה הוא יום שמציין אירועים קשים שקרו לעם היהודי. במשך אלפי שנים יום י”ז בתמוז הוא יום צום ואבל.
“חמשה דברים ארעו את אבותינו
בשבעה עשר בתמוז…
נשתברו הלוחות , ובטל התמיד, והבקעה העיר,
ושרף אפסטמוס את התורה, והעמיד צלם בהיכל…”
משנה , סדר מועד, מסכת תענית, פרק ד, משנה ו
להמשך הקריאה, לחץ כאן