כאן עברית | מלחמת השפות

כאן. על מלחמת העצמאות שבזכותה קמה המדינה – שמענו, אבל על מלחמת השפות שבזכותה העברית הפכה לשפת המדינה, שמעתם?  לכבוד 70 שנה למדינה, אלון יששכר מספר את סיפורה של העברית.