חג שמחת תורה. הספרייה הווירטואלית של מט״ח

תקציר
המידע בדף זה עוסק בחג שמחת תורה ובמנהג ההקפות.

לחץ כאן