הוראת עברית כשפה שנייה (לעולים). דפי עבודה ופעילויות לראשית הקריאה

אתרים שונים עם פעילויות ודפי עבודה לראשית הקריאה

לחץ כאן