נכון או לא נכון פורים

משחק אינטרקטיבי על דמויות פורים

לֹמשחק לחץ כאן