חברים בעברית -יחידה 2 – בניין פיעל – מה הם עושים

Para reforzar al enseñanza de בנין פיעל, este recurso audiovisual desarrollado por la Prof. Batia Dorfsman.