בראשית נקרא ונפעל

בראשית נקרא ונפעל.

.בראשית ללומדים הצעירים, שני פרקים ראשונים

אתר פשוט חשבון.

שני פרקים ראשונים של בראשית נקרא ונפעל