18 ביולי ב-1994- הפיגוע באמיה

18J: Central de Recursos

18 ביולי ב-1994- הפיגוע באמיה

El olvido mata