18 ביולי ב-1994- הפיגוע באמיה

El olvido mata

18 ביולי ב-1994- הפיגוע באמיה

Historia