הכשרת מורים

אתר התנ״ך

הכשרת מורים

בשטח 929

הכשרת מורים

י״ז בתמוז