18 ביולי ב-1994- הפיגוע באמיה

“Ronda de la Paz”

18 ביולי ב-1994- הפיגוע באמיה

El olvido mata

18 ביולי ב-1994- הפיגוע באמיה

Historia

18 ביולי ב-1994- הפיגוע באמיה

Las imágenes del gigantesco mural que clama por justicia