אישים בולטים

יצחק רבין

אישים בולטים

יצחק רבין ז”ל