אישים בולטים

יצחק רבין

אישים בולטים

מסע בדרך רבין